KWALITEIT

Zorg-Los levert professionele zorg en maatschappelijke integratie vinden we zeer belangrijk.

Hoe zelfstandig we jou kunnen laten meetellen in de maatschappij is voor ons de leidraad in de dag. Zorg-Los kan jou ook tijdelijk ondersteunen, zolang je het nodig hebt en je weer met voldoende draagkracht de maatschappij in kan gaan.

Voortdurend willen we de kwaliteit verbeteren door een intensieve samenwerking met jou en je sociale en professionele netwerk.

Als mensen voor verstandelijke, lichamelijke, psychische of psychiatrische problemen een beroep moeten doen op zorgverlening is het essentieel dat zij in vertrouwde handen zijn. Zorg-Los heeft de ambitie om steeds betere zorg te verlenen. We zoeken continu naar mogelijkheden om onze zorg aan te passen aan de verwachtingen van onze zorgvragers.

Om kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen is Zorg-Los HKZ gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Zorg-Los staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn en wil voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door zorgvragers, professionals en relevante stakeholders.

hkz

Tevens doen wij onderzoek naar de tevredenheid van zorgvragers en hebben wij een klachtenregeling die gebaseerd is op wettelijke regelingen.

De cliƫntenraad en Raad van Commissarissen (toezichthoudend orgaan) zijn nauw betrokken bij de kwaliteit van zorgverlening die Zorg-Los levert.

 

Medewerkers die met jeugd werken zijn bij de SKJ geregistreerd als jeugdprofessionals, zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, Zorg-Los blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing.